ukuoti

ukuoti
ukúoti, -úoja, -ãvo intr. vietoje „a“ tarti „u“ (apie puntininkus): Puntininkai tada tektų vadinti ukuojančiomis tarmėmis A.Sal.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ūkuoti — ūkúoti vksm. Ūkúoja, o lietaũs nėrà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ūkuoti — 1 ūkuoti, uoja, ãvo 1. Krč intens. 1 ūkti 2. 2. intr. TS1899,11 skaudžiai kukuoti, dejuoti: Ūkuoja sode gegiutėlė (d.) Ds. Gegutėle, kokia bėda širdį ėda, kad liūdnai ūkuoji? rš. ūkuoti; išūkuoti; suūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkuoti — 3 ūkuoti, uoja, ãvo NdŽ, DŽ1, ūkuoti, uoja, avo 1. tr. Kos57, NdŽ, Srd, Vl, Bsg supti (ppr. vaiką ant rankų), sūpuoti, linguoti, aukuoti: Kūdikį ant rankų ūkuoja motina J. Ūkuok kūdikį ant rankų, kad verkia, tai numaldysi J. Ūko ūko ūkuoja tėvas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkuoti — 2 ūkuoti, uoja, ãvo intr. J, NdŽ, DŽ1, Šts kilti debesims, miglai, niauktis, ūktis: Kadar ūkãvo, kadar ūkãvo, i nepradrįso lyti Grg. Ūkuo[ja] ūkuo[ja], o lytaus kaip nėra, teip nėra Kl. Pasivartėm šieną, pradėjo ūkuoti ūkuoti, ir sulijo Grg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkuoti — 4 ūkuoti, uoja, ãvo tr. Dv pučiant kvapą šildyti: Kai pradėjau tarp rankų bitelę ūkuot, tai atsigavo Btg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūkuoti — 2 apsiūkuoti aptemti: Saulėta rudenio popietė traukė žvilgsnį ne į maldaknygės lapus, bet į apsiūkavusius laukus V.Myk Put. ūkuoti; apsiūkuoti; paūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išūkuoti — 1 išūkuoti intens. 1 išūkti; ūkimu išpranašauti: Toj pelėda išūkuõs ką nor negera Nč. ūkuoti; išūkuoti; suūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūkuoti — 2 paūkuoti intr. NdŽ debesims, miglai aptraukti, pakilti, kiek apsiniaukti, aptemti: Slėnys palei upę paūkãvęs DŽ1. Nelis da šiandiej, teip tik paūkãvę Sdk. Ši vieta visuomet esti paūkavus Šlč. | refl.: Atsikėliau anksti rytą aš iš patalėlio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūkuoti — 3 paūkuoti tr. Lnkv, Šl, Št kiek pasupti, palinguoti: Jei verkia, reikia kūdikį paūkuot ant rankų Vl. ūkuoti; paūkuoti; užūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūkuoti — 4 paūkuoti tr. pučiant kvapą pašildyti: Paūkuok rankas, tai sušilsi Nč. Ot sušalau, rankosna reikia paūkuot Dv. Paūkuoja in to siūlo [verpdama] Dv. ūkuoti; paūkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”